Reference - nejvýznamnější zakázky

COPA Retail, k.s.

Komplexní úklid budov Škodův palác, Neubergovský palác, Redakce Panská 7, Hergertova cihelna, Kaunický palác.
Česká podnikatelská pojišťovna

Komplexní úklid objektu.
Český statistický úřad

Komplexní úklid objektu úřadu.
Magistrát hlavního města Prahy

Komplexní úklid budov Nová radnice, Nová úřední budova, Staroměstská radnice, Clam – Gallas, Ztráty a nálezy, areál Emauzy, STK aj.
Městská část Praha 1

Komplexní venkovní úklid. Pravidelný mechanizovaný celoroční úklid chodníků, údržba veřejné a historické zeleně, údržba solitérních prvků a městského mobiliáře, vývoz odpadkových košů, opravy chodníků, údržba a provozování dětských hřišť.
Městská část Praha 3

Úklid venkovních ploch, vývoz odpadkových košů, doplňování sáčků na psí exkrementy.
Městská část Praha 5

Pravidelný mechanizovaný celoroční úklid vybraných chodníků.
Městská část Praha 6

komplexní venkovní úklid. Pravidelný mechanizovaný celoroční úklid chodníků, údržba veřejné zeleně, blokové čištění, opravy chodníků.
Městská část Praha 7

Komplexní úklid vč. vývozu odpadkových košů.
Městská část Praha 13

Celoroční úklid chodníků, úklid ve veřejné zeleni, vývoz odpadkových košů.
Městská část Praha 14

Celoroční komplexní úklid chodníků, vývoz odpadkových košů, úklid ve veřejné zeleni.

komplexní služby
v oblasti úklidu

24HODINOVÝ DISPEČINK 800 182 573

© 2019 CDV služby s.r.o.