menu

Často kladené otázky

 • V jakých hodinách provádíme služby?

  Jsme schopni provádět služby dle požadavků zákazníka 24 hodin denně, kancelářské úklidy se provádějí buď ráno před příchodem zaměstnanců, či odpoledne a večer po odchodu zaměstnanců, případně v pracovní době zákazníka.
 • Jak často uklízíme bytové domy/kanceláře?

  Dle dohody 1 – 7 x týdně, bytové domy nejčastěji 1 x týdně.
 • Provádíme úklid malých kanceláří?

  Ano, jsme schopni zajisti úklidy od jednotlivých kanceláří až po celé administrativní budovy.
 • Nabízíme služby o víkendu?

  Ano, dle požadavků zákazníka jsme schopni zajistit úklidy v jakoukoliv denní a noční dobu i o víkendu.
 • Provádíme zahradnické práce na menších soukromých zahradách?

  ANO, po dohodě jsme schopni zajisti i sekání menších ploch včetně soukromých zahrad a neudržovaných pozemků.
 • Musíme být během úklidu přítomni?

  Nemusíte – po vyspecifikování standardů úklidu lze úklid provádět bez přítomnosti. Kvalita je zajištěna našimi proškolenými pracovníky a třístupňovou kontrolou.
 • Umíme odstraňovat graffity?

  ANO – buď sami chemickou či mechanickou cestou, případně za pomocí externích odborných společností
 • Koho kontaktovat pro změnu/speciální zadání?

  Každou zakázku má na starosti příslušný manažer, který je se zákazníkem v pravidelném kontaktu, a na kterého se lze kdykoliv obrátit s dalším požadavkem. Případně lze řešit přes dispečink či obchodní oddělení.
 • Jsme ekologičtí?

  Ano, veškeré úklidové a čistící práce provádíme v souladu s trvale udržitelným rozvojem a normou ISO 14001.
 • Nabízíme večerní/noční/ranní úklid?

  Ano, dle požadavků zákazníka jsme schopni zajistit úklidy v jakoukoliv denní a noční dobu.
 • Jak zruším službu?

  Dle smluvních podmínek, standardně písemnou výpovědí doručenou poštou či přes datovou schránku.
 • Kolik máme vozidel?

  Přes 50
 • Provádíme vývoz popelnic?

  V současnosti provádíme vývoz košů ze soukromých areálů i z ulic některých městských částí Prahy. Dále provádíme odvoz a likvidaci odpadu z vyklízecích prací, či likvidaci černých skládek (pomocí přistavených kontejnerů či na korbě vozidel). Pravidelný vývoz popelnic 110, 240 a 1100 litrů na směsný či separovaný odpad (sklo, plast, papír) zajišťujeme ve spolupráci s externí firmou.
 • Budou vykonávat pravidelný úklid stejní lidé?

  Snažíme se o to, aby sjednané práce zajišťovaly stálé úklidové čety.
 • Jsme pojištění?

  ANO – společnost je pojištěná na škody způsobení třetím osobám až do výše 100 milionů Kč.
 • Kolik máme zaměstnanců?

  Cca 550 zaměstnanců
 • Provádíme úklid bytových prostor/domácnosti?

  V současnosti se zaměřujeme na provádění úklidů společných prostor bytových domů.
 • Pronájem kontejneru?

  Kontejnery přistavujeme při provádění úklidových prací a údržby zeleně u smluvních partnerů
 • Jaké produkty používáme?

  Schválené, kvalitní, ekologické a námi vyzkoušení prostředky a přípravky firem ECOLAB, ALFA, MERIDA …
 • Bioodpad?

  Zajistíme odvoz bioodpadu k dalšímu zpracování.
 • Elektroodpad?

  Elektroodpad pro veřejnost nesvážíme, pouze jsme schopni od svých zákazníků zajistit jeho předání společnosti, jež je součástí kolektivního systému sběru a zpracování elektroodpadu.
 • Mohu dostat kontakt na pracovníky?

  Každou zakázku má na starosti příslušný manažer, který je se zákazníkem v pravidelném kontaktu, a na kterého se lze kdykoliv obrátit s dalším požadavkem. Nové požadavky lze řešit přes dispečink či obchodní oddělení.
 • Jak se u nás platí?

  Výplatní termín je 1x měsíčně vždy k 15.
 • Nebezpečný odpad?

  Likvidaci nezajišťujeme přímo, smluvním partnerům jsem schopni zajistit převzetí a předání nebezpečných odpadů externím společnostem k odborné likvidaci.

Pokud jste nenašli odpověď na svojí otázku,
neváhejte se nás zeptat.