Venkovní úklid

Provádíme komplexní letní a zimní údržbu peších komunikací, sběr psích exkrementů, blokové čištění, údržbu městské zeleně a mobiliáře …

Naší silnou stránkou jsou dlouholeté zkušenosti v oboru. Využíváme moderní úklidovou techniku. Disponujeme proškolenými pracovníky pod odborným vedením. Naší samozřejmostí je vícestupňový kontrolní systém prováděných prací.

V oblasti venkovního úklidu nabízíme:

 • mechanizovaný úklid pěších komunikací s předkropem
 • mechanizovaný sběr psích exkrementů
 • ruční úklid pěších komunikací
 • ruční dočišťování pěších komunikací
 • oplach pěších komunikací tlakovou vodou
 • zimní údržbu pěších komunikací
 • vývoz odpadkových košů
 • úklid kontejnerových stání
 • vývoz speciálních košů na psí exkrementy
 • doplňování papírových sáčků na psí exkrementy
 • údržbu městského mobiliáře ( koše, lavičky…)
 • dodávku a údržbu dopravního zařízení
 • údržbu vodních historických prvků
 • odbornou péči o veřejnou zeleň
 • ruční úklid veřejných ploch zeleně ( travnatých ploch, keřů…)
 • hrabání listí
 • jarní úklid veřejných zelených ploch
 • seč ruderálního porostu křovinořezem
 • odstraňování náletových dřevin
 • úklid, údržba a provozování dětských hřišť
 • mimořádné úklidy veřejných ploch - jarní úklidy, úklidy po akcích, povodních
 • drobnou stavební činnost, restaurátorské práce, opravy chodníků
 • odstraňování graffiti z venkovních ploch
 • likvidaci černých skládek
 • aj.

komplexní služby
v oblasti úklidu

24HODINOVÝ DISPEČINK 800 182 573

© 2019 CDV služby s.r.o.